• Υλοποίηση σε Drupal με χρήση του API της WebEx για τις τηλεδιασκέψεις και της Yuboto για την αποστολή SMS
 • Ελληνικό και Αγγλικό Interface
 • Πρόσβαση και διαχείριση μέσω mobile και tablet
 • Σύνθετες αναζητήσεις και κατηγοριοποίηση του υλικού
 • Ταχύτητα στο upload αρχείων και στην πλοήγηση
 • Ασφαλής πρόσβαση στο υλικό με χρήση κωδικών εισόδου
 • Δυνατότητα παραμετροποίησης και επεκτάσεων ανάλογα με τις ανάγκες
 • Υποστήριξη όλων των ειδών αρχείων και πολυμέσεων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
 • Διαχείριση ομάδων και αρχείων μέσω διαδικτύου
 • Οργάνωση πολλαπλών επιπέδων διαχείρισης και ρόλων (διαχειριστής πολλών ομάδων, υπερδιαχειριστής κλπ)
 • Εύκολο και πρακτικό διαχειριστικό περιβάλλον
 • Εισαγωγή νέου υλικού καθώς και επεξεργασία υφιστάμενου περιεχομένου εύκολα και γρήγορα
 • Δημιουργία πολλαπλών ομάδων χρηστών
 • Μαζική εισαγωγή στοιχείων επικοινωνίας
 • Έλεγχος διαθεσιμότητας των μελών για συνάντηση
 • Προγραμματισμός συναντήσεων (ημέρα, ώρα, τόπος)
 • Δημιουργία ημερολογίου των συναντήσεων και των events του φορέα
 • Ανάρτηση υλικού συναντήσεων (ημερήσιας διάταξης, συνοδευτικού υλικού, αποφάσεων, συνεργατικών αρχείων)
 • Δυνατότητα υποβολής αρχείων προς τα μέλη για συνεργατική επεξεργασία
 • Πραγματοποίηση συναντήσεων μέσω τηλεδιάσκεψης
 • Δυνατότητα ηχογράφησης συναντήσεων και χρήσης whiteboard
 • Κατηγοριοποίηση και αρχειοθέτηση υλικού συναντήσεων
 • Άμεση ενημέρωση χρηστών για κάθε προσθήκη ή αλλαγή περιεχομένου μέσω email και sms
 • Δυνατότητα δημιουργίας και μαζικής αποστολής sms στα μέλη
ΧΡΗΣΤΕΣ
 • Άμεση και εύκολη πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και αρχεία για την επίτευξη των στόχων της ομάδας
 • Πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των μελών των ομάδων που συμμετέχουν
 • Ημερολόγιο συναντήσεων και events της ομάδας
 • Πλήρης πρόσβαση στο υλικό των συναντήσεων
 • Δυνατότητα διαμοιρασμού της εισήγησής τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για κάθε προγραμματισμένη συνάντηση
 • Φάκελος αρχείων για την οργάνωση του διαμοιραζόμενου υλικού και των συνεργατικών αρχείων
 • Δυνατότητα συνεργατικής τροποποίησης εγγράφου (collaboration file) με τα μέλη της ομάδας
 • Δυνατότητα διαμοιρασμού υλικού με την ομάδα σε κοινόχρηστο φάκελο
 • Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με τα μέλη της ομάδας
 • Εύκολη αναζήτηση πληροφοριών και αρχείων
 • Άμεση πρόσβαση στη βιβλιοθήκη χρήσιμων αρχείων της ομάδας
 • Πρόσβαση στις ανακοινώσεις της ομάδας
 • Άμεση επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
 • Περιοχή μέλους (My account) όπου οι χρήστες έχουν εξατομικευμένη πρόσβαση στο υλικό τους και μπορούν να τροποποιήσουν το προφίλ τους (στοιχεία επικοινωνίάς, avatar κλπ)