Το e-meeting είναι μία καινοτομική διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεσυνεργασίας που διευκολύνει ομάδες ανθρώπων που εργάζονται στο ίδιο αντικείμενο να καθορίζουν το πρόγραμμα των συναντήσεών τους, να οργανώνουν και να ανταλλάσσουν υλικό, να κάνουν τηλεδιασκέψεις, να συνδιαμορφώνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις.

Αποτελεί ιδανική λύση για Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας καθώς παρέχει ένα αξιόπιστο συνεργατικό περιβάλλον για τους χρήστες, δίνοντας παράλληλα την ευχέρεια στο διαχειριστή να οργανώνει και να διαχειρίζεται εύκολα και με αμεσότητα τις ανάγκες της ομάδας.

Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί σε Drupal από την E-Sepia Web Innovation.