Τι είναι το e-meeting;

Το e-meeting είναι μία καινοτομική διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεσυνεργασίας που διευκολύνει ομάδες ανθρώπων που εργάζονται στο ίδιο αντικείμενο να καθορίζουν το πρόγραμμα των συναντήσεών τους, να οργανώνουν και να ανταλλάσσουν υλικό, να κάνουν τηλεδιασκέψεις, να συνδιαμορφώνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις

Σε ποιους απευθύνεται;

Αποτελεί ιδανική λύση για Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας καθώς παρέχει ένα αξιόπιστο συνεργατικό περιβάλλον για τους χρήστες, δίνοντας παράλληλα την ευχέρεια στο διαχειριστή να οργανώνει και να διαχειρίζεται εύκολα και με αμεσότητα τις ανάγκες της ομάδας

Τι προσφέρει η πλατφόρμα στους διαχειριστές;

 • Διαχείριση ομάδων και αρχείων μέσω διαδικτύου
 • Οργάνωση πολλαπλών επιπέδων διαχείρισης και ρόλων (διαχειριστής πολλών ομάδων, υπερδιαχειριστής κλπ)
 • Εύκολο και πρακτικό διαχειριστικό περιβάλλον
 • Εισαγωγή νέου υλικού καθώς και επεξεργασία υφιστάμενου περιεχομένου εύκολα και γρήγορα
 • Δημιουργία πολλαπλών ομάδων χρηστών
 • Μαζική εισαγωγή στοιχείων επικοινωνίας
 • Έλεγχος διαθεσιμότητας των μελών για συνάντηση
 • Προγραμματισμός συναντήσεων (ημέρα, ώρα, τόπος)
 • Ανάρτηση υλικού συναντήσεων (ημερήσιας διάταξης, συνοδευτικού υλικού, αποφάσεων, συνεργατικών αρχείων)
 • Δυνατότητα υποβολής αρχείων προς τα μέλη για συνεργατική επεξεργασία
 • Πραγματοποίηση συναντήσεων μέσω τηλεδιάσκεψης
 • Δυνατότητα ηχογράφησης συναντήσεων και χρήσης whiteboard
 • Κατηγοριοποίηση και αρχειοθέτηση υλικού συναντήσεων
 • Άμεση ενημέρωση χρηστών για κάθε προσθήκη ή αλλαγή περιεχομένου μέσω email και sms
 • Δυνατότητα σύνταξης και μαζικής αποστολής sms στα μέλη
 • Δημιουργία ημερολογίου των συναντήσεων και των events του φορέα

Τι προσφέρει η πλατφόρμα στους χρήστες;

 • Άμεση και εύκολη πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και αρχεία για την επίτευξη των στόχων της ομάδας
 • Πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των μελών των ομάδων που συμμετέχουν
 • Ημερολόγιο συναντήσεων και events της ομάδας
 • Πλήρης πρόσβαση στο υλικό των συναντήσεων
 • Δυνατότητα διαμοιρασμού της εισήγησής τους με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για κάθε προγραμματισμένη συνάντηση
 • Φάκελος αρχείων για την οργάνωση του διαμοιραζόμενου υλικού και των συνεργατικών αρχείων
 • Δυνατότητα συνεργατικής τροποποίησης εγγράφου (collaboration file) με τα μέλη της ομάδας
 • Δυνατότητα διαμοιρασμού υλικού με την ομάδα σε κοινόχρηστο φάκελο
 • Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με τα μέλη της ομάδας
 • Εύκολη αναζήτηση πληροφοριών και αρχείων
 • Άμεση πρόσβαση στη βιβλιοθήκη χρήσιμων αρχείων της ομάδας
 • Πρόσβαση στις ανακοινώσεις της ομάδας
 • Άμεση επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
 • Περιοχή μέλους (My account) όπου οι χρήστες έχουν εξατομικευμένη πρόσβαση στο υλικό τους και μπορούν να τροποποιήσουν το προφίλ τους (στοιχεία επικοινωνίάς, avatar κλπ)

Πώς γίνονται οι τηλεδιασκέψεις;

Οι τηλεδιασκέψεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας WebEx της εταιρείας Cisco, η οποία αποτελεί την πλεόν επαγγελματική λύση σε όλο το κόσμο

Μπορώ να παραμετροποιήσω την πλατφόρμα βάσει τον αναγκών της επιχείρησής μου;

Η πλατφόρμα είναι 100% custom και έχει υλοποιηθεί από την E-Sepia Web Innovation σε Drupal και είναι πλήρως επεκτάσιμη και παραμετροποιήσιμη ανάλογα με τις ανάγκες σας

Μπορώ να δοκιμάσω την πλατφόρμα πριν την αγοράσω;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας κάνουμε μία αναλυτική παρουσίαση της πλατφόρμας και των δυνατοτήτων που παρέχει